Zajęcia grupowe

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym

Prowadzące:

Grupa docelowa:

Jest to grupa dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 5 lat. Zajęcia dopasowane są do potrzeb i możliwości dzieci. Dzieci mają zorganizowane zajęcia według ustalonego planu.

Dzienny plan zajęć:

 1. Zbieranie się dzieci w świetlicy. Zajęcia ciche, gry stolikowe.
 2. Zajęcia tematyczne prowadzone przez wychowawców:
 3. Zabawy konstrukcyjne, gry planszowe, układania, malowanie, rysowanie. Zabawy indywidualne i grupowe według zainteresowań dzieci. Zabawy ruchowe. Zabawy ogólnorozwojowe.
 4. Posiłek – wspólne przygotowanie. Czynności samoobsługowe
 5. Spacery, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zabawy na placu zabaw. Gry i zabawy stolikowe. Zabawy integracyjne i rozwijające zainteresowania dzieci.
 6. Gry i zabawy dowolne. Zajęcia relaksacyjno-wyciszające. Porządkowanie sali świetlicowej. Odbieranie dzieci przez rodziców lub opiekunów.

Ramowy rozkład dnia jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci.

CELE:

 1. Zaspokojenie potrzeb środowiska w zakresie zorganizowanej opieki dla dzieci.
 2. Przygotowanie dziecka do samodzielności.
 3. Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz ich twórczego wykorzystywania.
 4. Propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych.
 5. Wpajanie szacunku dla tradycji, historii narodowej oraz symboli narodowych.
 6. Uczenie właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach.
 7. Właściwe i bezpieczne korzystanie z dóbr przyrody.

Czas realizacji: wrzesień 2022 r. – czerwiec 2023 r.

Nabór:  kwiecień – sierpień, przyjęcie dziecka poprzedza kontakt rodziców zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach z prowadzącymi

Ilość miejsc: max.15

 

Warsztaty rozwoju kompetencji rodzicielskich

poniedziałek 16:00-18:00

wtorek 9:00-11:00

Cele grupy- głównym celem warsztatu jest podwyższanie kompetencji rodziców poprzez:

 

Grupa opiekuńczo-wychowawcza przy grupie rozwoju rodzica z elementami socjoterapii oraz arteterapii

Poniedziałek 16:00-18:00 – dzieci 1-4 klasa

Wtorek 16:00-18:00 – dzieci 5-8 klasa

Grupa docelowa: Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, których rodzice uczestniczą w odbywających się równolegle spotkaniach Grupy Rozwoju Rodzica w w Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach.

Cele grupy: Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej oraz stworzenie warunków do rozwijania kompetencji społeczno- emocjonalnych. Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz ich twórczego wykorzystywania.

 

Grupa AA

poniedziałek 18:00-20:00

piątek 18:00-20:00

 

Grupa DDA/DDD

 

 

Wtorek 18.00-20.00

 

Spotykamy się, aby dzielić się doświadczeniem i zdrowieniem w atmosferze wzajemnego szacunku.

Odkrywamy jak alkoholizm, czy inna rodzinna dysfunkcja wpłynęła na nas w przeszłości i jak wpływa na nas obecnie.

Poprzez praktykowanie dwunastu kroków, koncentrację na Rozwiązaniu DDA i akceptację kochającej Sił Wyższej,

jakkolwiek ja rozumiemy, odnajdujemy wolność.

 

więcej informacji DDA

więcej informacji DDD

 

Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy

czwartek 15:00-16:30

 

Warsztaty Rozwoju Umiejętności Społecznych dla młodzieży 15-18 lat

środa 15:30-17:00

Cele grupy:

*uczenie i rozwijanie umiejętności społecznych

*trening umiejętności interpersonalnych

*trening modyfikowania zachowań na akceptowane społecznie

*rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

*kształtowanie postawy odpowiedzialności wobec siebie

*podniesienie poczucia własnej wartości, rozwijanie umiejętności asertywnych

 

Warsztaty Rozwoju Kompetencji Rodzicielskich dla rodziców młodzieży 15-18 lat

środa 17:00-18:30

Cele grupy:

*edukacja dotycząca psychologicznych potrzeb oraz specyfiki rozwoju i zachowań młodzieży w wieku 15-18 lat

*wzbudzenie potrzeby uczenia się nowych zachowań i metod wychowawczych rodziców względem nastolatka

*stworzenie przestrzeni dla wymiany poglądów, doświadczeń i propozycji konstruktywnego prowadzenia dialogu z nastolatkiem

*rozwijanie umiejętności wychowawczych, radzenie sobie z buntem i oporem nastolatka, ustalenie norm oraz granic

*pogłębienie świadomości i nabycie umiejętności związanych z zadbaniem o własne potrzeby, będąc rodzicem nastolatka.

 

.

Strona używa plików cookies!
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Rozumiem